Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

NGHE NÓI - LỚP CHUYÊN NGHE NÓI

2/14/2017 1:14:48 PM

Kỹ năng Nghe là một kỹ năng cao cấp và là một kỹ năng khó nhất đối với các bạn học viên Việt Nam học 1 ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Đức. Kỹ năng Nghe đòi hỏi học viên phải đủ lượng vốn từ vựng cần thiết, đọc hiểu theo phản xạ, nắm bắt ngữ âm.

NGHE NÓI - ĐỌC VIẾT

Củng cố 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết giúp các học viên vững tin bước vào kỳ thi quan trọng. Kỹ năng Nghe tiếng Đức là một trong những kỹ năng khó, quan trọng và là điểm yếu của học viên từ các trung tâm khác. Hiểu được điều này chúng tôi tập trung giúp các bạn vượt qua sự mất tự tin này ngay từ các buổi học đầu tiên.

Kết hợp 4 kỹ năng và các công nghệ tiên tiếp giúp học viên có cảm xúc và hứng thú với những kỹ năng mà học viên tưởng chừng như sẽ là trở ngại rất lớn.

Từng bước với việc Đọc Hiểu, Nói và sau cùng là Nghe. Chúng tôi sẽ giúp học viên tự tin hơn cũng như nắm bắt cách thức Nghe Nói một cách hiệu quả nhất.


 • LỊCH HỌC LỚP LUYỆN NGHE NÓI - 2017

 • KHÓA THƯỜNG - 12 TUẦN/KHÓA, 6 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA
 •  
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 2, 4, 6 18h00 - 19h30 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN NGHE NÓI 12 tuần 10.800.000
  Thứ 7, CN 10h00 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN NGHE NÓI 12 tuần 10.800.000

   
 •  Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

NGHE NÓI - LỚP CHUYÊN NGHE NÓI

2/14/2017 1:14:48 PM

Kỹ năng Nghe là một kỹ năng cao cấp và là một kỹ năng khó nhất đối với các bạn học viên Việt Nam học 1 ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Đức. Kỹ năng Nghe đòi hỏi học viên phải đủ lượng vốn từ vựng cần thiết, đọc hiểu theo phản xạ, nắm bắt ngữ âm.

NGHE NÓI - ĐỌC VIẾT

Củng cố 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết giúp các học viên vững tin bước vào kỳ thi quan trọng. Kỹ năng Nghe tiếng Đức là một trong những kỹ năng khó, quan trọng và là điểm yếu của học viên từ các trung tâm khác. Hiểu được điều này chúng tôi tập trung giúp các bạn vượt qua sự mất tự tin này ngay từ các buổi học đầu tiên.

Kết hợp 4 kỹ năng và các công nghệ tiên tiếp giúp học viên có cảm xúc và hứng thú với những kỹ năng mà học viên tưởng chừng như sẽ là trở ngại rất lớn.

Từng bước với việc Đọc Hiểu, Nói và sau cùng là Nghe. Chúng tôi sẽ giúp học viên tự tin hơn cũng như nắm bắt cách thức Nghe Nói một cách hiệu quả nhất.


 • LỊCH HỌC LỚP LUYỆN NGHE NÓI - 2017

 • KHÓA THƯỜNG - 12 TUẦN/KHÓA, 6 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA
 •  
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 2, 4, 6 18h00 - 19h30 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN NGHE NÓI 12 tuần 10.800.000
  Thứ 7, CN 10h00 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN NGHE NÓI 12 tuần 10.800.000

   
 •       Live Chat