Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

ZD - LỚP LUYỆN ZERTIFIKAT DEUTSCH

2/14/2017 1:08:26 PM

Hoàn tất trình độ B1, học viên chuẩn bị bước vào kỳ thi ZD (Zertifikat Deutsch) nhằm chứng minh đủ trình độ tiếng Đức để xin hồ sơ du học Đức. Kỳ thi ZD đòi hỏi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết ở mức độ nâng cao, do đó học viên cần được trang bị đầy đủ kiến thức trước khi bước vào kỳ thi cũng như cách thức ôn luyện các bộ đề thi tương ứng theo quy định của Đức.

NGHE NÓI ĐỌC VIẾT

Củng cố 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết giúp các học viên vững tin bước vào kỳ thi quan trọng. Kỹ năng Nghe tiếng Đức là một trong những kỹ năng khó, quan trọng và là điểm yếu của học viên từ các trung tâm khác. Hiểu được điều này chúng tôi tập trung giúp các bạn vượt qua sự mất tự tin này ngay từ các buổi học đầu tiên.

Kết hợp 4 kỹ năng và các công nghệ tiên tiếp giúp học viên có cảm xúc và hứng thú với những kỹ năng mà học viên tưởng chừng như sẽ là trở ngại rất lớn.


 • LỊCH HỌC LỚP LUYỆN THI ZD ZERTIFIKAT DEUTSCH - 2017

 • KHÓA THƯỜNG - 8 TUẦN/KHÓA, 9 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA
 •  
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 2, 4, 6 18h00 - 20h15 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI ZD 8 tuần 7.200.000
  Thứ 3, 5, 7 10h00 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI ZD 8 tuần 6.480.000
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI ZD 8 tuần 6.480.000
  Thứ 7, CN 10h00 - 12h15
  14h45 - 17h00
  LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI ZD 8 tuần 7.200.000

   
 •  Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

ZD - LỚP LUYỆN ZERTIFIKAT DEUTSCH

2/14/2017 1:08:26 PM

Hoàn tất trình độ B1, học viên chuẩn bị bước vào kỳ thi ZD (Zertifikat Deutsch) nhằm chứng minh đủ trình độ tiếng Đức để xin hồ sơ du học Đức. Kỳ thi ZD đòi hỏi 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết ở mức độ nâng cao, do đó học viên cần được trang bị đầy đủ kiến thức trước khi bước vào kỳ thi cũng như cách thức ôn luyện các bộ đề thi tương ứng theo quy định của Đức.

NGHE NÓI ĐỌC VIẾT

Củng cố 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết giúp các học viên vững tin bước vào kỳ thi quan trọng. Kỹ năng Nghe tiếng Đức là một trong những kỹ năng khó, quan trọng và là điểm yếu của học viên từ các trung tâm khác. Hiểu được điều này chúng tôi tập trung giúp các bạn vượt qua sự mất tự tin này ngay từ các buổi học đầu tiên.

Kết hợp 4 kỹ năng và các công nghệ tiên tiếp giúp học viên có cảm xúc và hứng thú với những kỹ năng mà học viên tưởng chừng như sẽ là trở ngại rất lớn.


 • LỊCH HỌC LỚP LUYỆN THI ZD ZERTIFIKAT DEUTSCH - 2017

 • KHÓA THƯỜNG - 8 TUẦN/KHÓA, 9 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA
 •  
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 2, 4, 6 18h00 - 20h15 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI ZD 8 tuần 7.200.000
  Thứ 3, 5, 7 10h00 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI ZD 8 tuần 6.480.000
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI ZD 8 tuần 6.480.000
  Thứ 7, CN 10h00 - 12h15
  14h45 - 17h00
  LỚP TIẾNG ĐỨC LUYỆN THI ZD 8 tuần 7.200.000

   
 •       Live Chat