Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

B1 - LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ B1

2/18/2017 10:33:06 AM

Tiếng Đức trình bộ B1 là khóa học giúp học viên đủ điều kiện xin Visa du học Đức cũng như đủ trình độ tham gia các kỳ thi lấy Chứng chỉ Tiếng Đức. Kết thúc lớp B1, học viên đủ tự tin tham gia kỳ thi TestAS cũng như được trang bị kiến thức chuẩn trong giao tiếp, đàm thoại, viết thư.


NGHE NÓI ĐỌC VIẾT

Đạt được cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết khi học một ngôn ngữ là mong ước của tất cả học viên. Hiểu được điều này, chúng tôi cam kết mang lại 4 kỹ năng sau khi kết thúc khóa học B1. Bắt đầu bằng Đọc, Viết sau đó đến Nói, Nghe, cả 4 kỹ năng sẽ được đan chéo trong quá trình học nhằm giúp học viên phát huy tối đa khả năng của mình.

 

TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

Là những du học sinh tốt nghiệp tại Đức, chúng tôi hiểu rõ cuộc sống tại Đức cũng như các đòi hỏi thực tế. Áp dụng vào trong việc giảng dạy giúp học viên được trang bị không những kiến thức sách vở mà còn trang bị kiến thức tiếng Đức cho kỹ năng sống. Việc áp dụng giảng dạy tình huống thực tế sẽ giúp học viên hứng thú và có cảm xúc nhất định với việc học ngôn ngữ của mình.

 

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ B1.1, B1.2 - 2017


 • KHÓA THƯỜNG - 8 TUẦN/KHÓA, 6 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA B1 - 96 TIẾT - (B1.1 + B1.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 2, 4, 6 10h30 - 12h00 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 8 tuần 3.880.000
  Thứ 2, 4, 6 16h30 - 18h00 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 8 tuần 3.880.000
  Thứ 2, 4, 6 18h00 - 19h30 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 8 tuần 3.880.000
  Thứ 2, 4 17h00 - 19h15 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 8 tuần 3.880.000
  Thứ 3, 5 17h00 - 19h15 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 8 tuần 3.880.000

   

 • KHÓA CẤP TỐC - 5 TUẦN/KHÓA, 9 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA B1 - 90 TIẾT - (B1.1 + B1.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 10h00 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 5 tuần 3.600.000
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 5 tuần 3.600.000

   

 • KHÓA SIÊU TỐC - 4 TUẦN/KHÓA, 12 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA B1 - 90 TIẾT - (B1.1 + B1.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 9h15 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 4 tuần 3.880.000
  Thứ 3, 5, 7 14h00 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 4 tuần 3.880.000
   
 •  Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

B1 - LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ B1

2/18/2017 10:33:06 AM

Tiếng Đức trình bộ B1 là khóa học giúp học viên đủ điều kiện xin Visa du học Đức cũng như đủ trình độ tham gia các kỳ thi lấy Chứng chỉ Tiếng Đức. Kết thúc lớp B1, học viên đủ tự tin tham gia kỳ thi TestAS cũng như được trang bị kiến thức chuẩn trong giao tiếp, đàm thoại, viết thư.


NGHE NÓI ĐỌC VIẾT

Đạt được cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết khi học một ngôn ngữ là mong ước của tất cả học viên. Hiểu được điều này, chúng tôi cam kết mang lại 4 kỹ năng sau khi kết thúc khóa học B1. Bắt đầu bằng Đọc, Viết sau đó đến Nói, Nghe, cả 4 kỹ năng sẽ được đan chéo trong quá trình học nhằm giúp học viên phát huy tối đa khả năng của mình.

 

TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

Là những du học sinh tốt nghiệp tại Đức, chúng tôi hiểu rõ cuộc sống tại Đức cũng như các đòi hỏi thực tế. Áp dụng vào trong việc giảng dạy giúp học viên được trang bị không những kiến thức sách vở mà còn trang bị kiến thức tiếng Đức cho kỹ năng sống. Việc áp dụng giảng dạy tình huống thực tế sẽ giúp học viên hứng thú và có cảm xúc nhất định với việc học ngôn ngữ của mình.

 

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ B1.1, B1.2 - 2017


 • KHÓA THƯỜNG - 8 TUẦN/KHÓA, 6 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA B1 - 96 TIẾT - (B1.1 + B1.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 2, 4, 6 10h30 - 12h00 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 8 tuần 3.880.000
  Thứ 2, 4, 6 16h30 - 18h00 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 8 tuần 3.880.000
  Thứ 2, 4, 6 18h00 - 19h30 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 8 tuần 3.880.000
  Thứ 2, 4 17h00 - 19h15 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 8 tuần 3.880.000
  Thứ 3, 5 17h00 - 19h15 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 8 tuần 3.880.000

   

 • KHÓA CẤP TỐC - 5 TUẦN/KHÓA, 9 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA B1 - 90 TIẾT - (B1.1 + B1.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 10h00 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 5 tuần 3.600.000
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 5 tuần 3.600.000

   

 • KHÓA SIÊU TỐC - 4 TUẦN/KHÓA, 12 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA B1 - 90 TIẾT - (B1.1 + B1.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 9h15 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 4 tuần 3.880.000
  Thứ 3, 5, 7 14h00 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC B1.1, B1.2 4 tuần 3.880.000
   
 •       Live Chat