Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

SƠ CẤP - LỚP TIẾNG ĐỨC CĂN BẢN

2/18/2017 10:32:39 AM

Tiếng Đức là một ngôn ngữ khó, do đó cách thức tiếp cận ngay từ những buổi học đầu tiên là điều rất quan trọng.

Lớp tiếng Đức sơ cấp (căn bản) giúp các học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và có thể giao tiếp được thông thường.

Lơp tiếng Đức sơ cấp (căn bản) được giảng dạy bởi Anh Long, sáng lập LongDict.com, nhằm giúp các bạn học viên có nền tảng tiếng Đức vững chắc cho các chương trình học nâng cấp về sau.

Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM liên tục mở lớp tiếng Đức sơ cấp nhằm phổ cập tiếng Đức đến mọi học viên, sinh viên có nhu cầu học tiếng Đức cũng như là bằng cấp đầu tiên sinh viên cần đạt được nếu muốn học lên cao.

Khóa học kéo dài 72 tiết học (+72 tiết tự thực hành ở nhà) trang bị đầy đủ các kiến thức và nội dung trình độ tiếng Đức căn bản. Tuy nhiên các bạn học viên cần phải học và rèn luyện thêm ở nhà số thời lượng tương ứng với số thời lượng học trên lớp.

Với giáo trình linh động và tổng hợp biên soạn riêng, các bạn học viên sẽ được cung cấp giáo trình theo từng buổi học cũng như tài liệu làm bài tập bổ sung nâng cao.

 


ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 25% ĐÓNG TRỌN KHÓA HỌC

Việc tiếp cận một ngôn ngữ mới cần sự chăm chỉ cũng như sự dấn thân. Nhằm khuyến khích việc theo đuổi học tập ngôn ngữ Tiếng Đức, Trung tâm TestAS LongDict liên tục khuyến mãi đóng trọn khóa học (3 - 6 tháng) lên đến 25%. Học Tiếng Đức cần sự bền bỉ, chăm chỉ, do đó việc theo đuổi trọn 1 khóa học được chúng tôi khuyến khích.

 

NGHE NÓI ĐỌC VIẾT

Trung tâm Tiếng Đức TestAS LongDict rèn luyện cho học viên 4 kỹ năng, giúp học viên tự tin hơn và có thể giao tiếp các tình huống thông thường cũng như nghe các mẫu đàm thoại căn bản.

Chúng tôi tổ chức các buổi giao lưu Offline giữa các bạn học viên và tổ chức các trò chơi tiếng Đức giúp khả năng ghi nhớ và phản xạ với ngôn ngữ được cải thiện đáng kể.

 

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP - 2017


 • KHÓA THƯỜNG - 8 TUẦN/KHÓA, 9 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 2, 4, 6 18h00 - 20h15 LỚP TIẾNG ĐỨC SƠ CẤP 8 tuần 6.480.000
  Thứ 3, 5, 7 10h00 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC SƠ CẤP 8 tuần 5.760.000
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC SƠ CẤP 8 tuần 5.760.000
  Thứ 7, CN 10h00 - 12h15
  14h45 - 17h00
  LỚP TIẾNG ĐỨC SƠ CẤP 8 tuần 6.480.000

   
 •  Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

SƠ CẤP - LỚP TIẾNG ĐỨC CĂN BẢN

2/18/2017 10:32:39 AM

Tiếng Đức là một ngôn ngữ khó, do đó cách thức tiếp cận ngay từ những buổi học đầu tiên là điều rất quan trọng.

Lớp tiếng Đức sơ cấp (căn bản) giúp các học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và có thể giao tiếp được thông thường.

Lơp tiếng Đức sơ cấp (căn bản) được giảng dạy bởi Anh Long, sáng lập LongDict.com, nhằm giúp các bạn học viên có nền tảng tiếng Đức vững chắc cho các chương trình học nâng cấp về sau.

Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM liên tục mở lớp tiếng Đức sơ cấp nhằm phổ cập tiếng Đức đến mọi học viên, sinh viên có nhu cầu học tiếng Đức cũng như là bằng cấp đầu tiên sinh viên cần đạt được nếu muốn học lên cao.

Khóa học kéo dài 72 tiết học (+72 tiết tự thực hành ở nhà) trang bị đầy đủ các kiến thức và nội dung trình độ tiếng Đức căn bản. Tuy nhiên các bạn học viên cần phải học và rèn luyện thêm ở nhà số thời lượng tương ứng với số thời lượng học trên lớp.

Với giáo trình linh động và tổng hợp biên soạn riêng, các bạn học viên sẽ được cung cấp giáo trình theo từng buổi học cũng như tài liệu làm bài tập bổ sung nâng cao.

 


ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 25% ĐÓNG TRỌN KHÓA HỌC

Việc tiếp cận một ngôn ngữ mới cần sự chăm chỉ cũng như sự dấn thân. Nhằm khuyến khích việc theo đuổi học tập ngôn ngữ Tiếng Đức, Trung tâm TestAS LongDict liên tục khuyến mãi đóng trọn khóa học (3 - 6 tháng) lên đến 25%. Học Tiếng Đức cần sự bền bỉ, chăm chỉ, do đó việc theo đuổi trọn 1 khóa học được chúng tôi khuyến khích.

 

NGHE NÓI ĐỌC VIẾT

Trung tâm Tiếng Đức TestAS LongDict rèn luyện cho học viên 4 kỹ năng, giúp học viên tự tin hơn và có thể giao tiếp các tình huống thông thường cũng như nghe các mẫu đàm thoại căn bản.

Chúng tôi tổ chức các buổi giao lưu Offline giữa các bạn học viên và tổ chức các trò chơi tiếng Đức giúp khả năng ghi nhớ và phản xạ với ngôn ngữ được cải thiện đáng kể.

 

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP - 2017


 • KHÓA THƯỜNG - 8 TUẦN/KHÓA, 9 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 2, 4, 6 18h00 - 20h15 LỚP TIẾNG ĐỨC SƠ CẤP 8 tuần 6.480.000
  Thứ 3, 5, 7 10h00 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC SƠ CẤP 8 tuần 5.760.000
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC SƠ CẤP 8 tuần 5.760.000
  Thứ 7, CN 10h00 - 12h15
  14h45 - 17h00
  LỚP TIẾNG ĐỨC SƠ CẤP 8 tuần 6.480.000

   
 •       Live Chat