Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

A2 - LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2

2/18/2017 10:32:19 AM

Kết thúc khóa học A1, học viên sẽ tiếp tục với khóa học tiếng Đức trình độ A2. 

Lớp tiếng Đức trình độ A2 giúp học viên chuyên sâu thêm kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Hoàn thành khóa học A2 học viên có đủ tự tin để giao tiếp thông thường cũng như đọc các bài viết đơn giản.

Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM liên tục mở các lớp tiếng Đức trình độ A2 nhằm cung cấp lượng kiến thức đầy đủ cũng như bổ sung kiến thức thiếu hụt trong quá trình học tiếng Đức A1.

Khóa học A2 được gói gọn 96 tiết học trên lớp và các bạn học viên cần phải bổ sung kiến thức tương ứng 96 tiết tại nhà. Chúng tôi gói gọn thời gian học hơn so với các trung tâm khác nhằm giảng dạy các kiến thức chính yếu, từ đó học viên có thể tự học thêm ở nhà với số thời lượng tương ứng.

Đối với các bạn học viên hoàn tất trình độ A1 tại Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM, các bạn sẽ được học tiếp tục khóa học A2 mà không cần phải thi test đầu vào. Riêng đối với các bạn hoàn thành khóa A1 tại trung tâm khác trong lúc trao đổi, các chuyên viên tư vấn sẽ trao đổi các vấn đề về chuyên môn để xem việc nắm bắt tiếng Đức của bạn có đáp ứng việc học trình độ A2 hay không.

Khóa tiếng Đức A2 là khóa học quan trọng nhất trong quá trình học tiếng Đức, khóa học A2 giúp cũng cố trình độ tiếng Đức bị hổng nếu có khi học lớp A1 cũng như chuẩn bị nền tảng ngôn ngữ chuyên sâu cho các lớp trình độ B1 và luyện thi TestAS.


BẢO LƯU THỜI LƯỢNG ĐÃ HỌC, CHUYỂN LỚP TƯƠNG ỨNG

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, học viên được bảo lưu thời lượng còn lại với các lý do ngưng học chính đáng và có thể học tiếp tục lại sau này nếu muốn. Ngoài ra học viên có thể chuyển đổi dễ dàng 1 buổi hoặc toàn bộ sang lớp học có trình độ tương ứng.

Học viên có thể dùng số tiền tương ứng còn lại trong tài khoản học phí của mình để học tiếp ở các lớp cao hơn hoặc nhảy lớp.  Việc kiểm soát thời lượng được hỗ trợ bởi Hệ thống phần mềm quản lý học viên L'EDU của Công ty VLIL Co., do đó rất dễ kiểm soát.

 

LỊCH HỌC, THỜI KHÓA BIỂU ONLINE

Quản lý việc học tập bằng Hệ thống phần mềm do đó Phụ huynh có thể kiểm soát việc học của học viên bằng tài khoản riêng được cấp phát login vào hệ thống. Lịch học, thời khóa biểu cũng được cập nhật liên tục và tương ứng lên hệ thống giúp Phụ huynh cũng như học viên chủ động trong giờ giấc.

 

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2.1, A2.2 - 2017


 • KHÓA THƯỜNG - 8 TUẦN/KHÓA, 6 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA A2  - 96 TIẾT - (A2.1 + A2.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 2, 4, 6 10h30 - 12h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 8 tuần 3.360.000
  Thứ 2, 4, 6 16h30 - 18h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 8 tuần 3.360.000
  Thứ 2, 4, 6 18h00 - 19h30 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 8 tuần 3.360.000
  Thứ 2, 4 17h00 - 19h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 8 tuần 3.360.000
  Thứ 3, 5 17h00 - 19h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 8 tuần 3.360.000

   

 • KHÓA CẤP TỐC - 5 TUẦN/KHÓA, 9 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA A2  - 90 TIẾT - (A2.1 + A2.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 10h00 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 5 tuần 3.150.000
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 5 tuần 3.150.000

   

 • KHÓA SIÊU TỐC - 4 TUẦN/KHÓA, 12 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA A2  - 96 TIẾT - (A2.1 + A2.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 9h15 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 4 tuần 3.360.000
  Thứ 3, 5, 7 14h00 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 4 tuần 3.360.000
 •  


Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

A2 - LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2

2/18/2017 10:32:19 AM

Kết thúc khóa học A1, học viên sẽ tiếp tục với khóa học tiếng Đức trình độ A2. 

Lớp tiếng Đức trình độ A2 giúp học viên chuyên sâu thêm kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Hoàn thành khóa học A2 học viên có đủ tự tin để giao tiếp thông thường cũng như đọc các bài viết đơn giản.

Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM liên tục mở các lớp tiếng Đức trình độ A2 nhằm cung cấp lượng kiến thức đầy đủ cũng như bổ sung kiến thức thiếu hụt trong quá trình học tiếng Đức A1.

Khóa học A2 được gói gọn 96 tiết học trên lớp và các bạn học viên cần phải bổ sung kiến thức tương ứng 96 tiết tại nhà. Chúng tôi gói gọn thời gian học hơn so với các trung tâm khác nhằm giảng dạy các kiến thức chính yếu, từ đó học viên có thể tự học thêm ở nhà với số thời lượng tương ứng.

Đối với các bạn học viên hoàn tất trình độ A1 tại Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM, các bạn sẽ được học tiếp tục khóa học A2 mà không cần phải thi test đầu vào. Riêng đối với các bạn hoàn thành khóa A1 tại trung tâm khác trong lúc trao đổi, các chuyên viên tư vấn sẽ trao đổi các vấn đề về chuyên môn để xem việc nắm bắt tiếng Đức của bạn có đáp ứng việc học trình độ A2 hay không.

Khóa tiếng Đức A2 là khóa học quan trọng nhất trong quá trình học tiếng Đức, khóa học A2 giúp cũng cố trình độ tiếng Đức bị hổng nếu có khi học lớp A1 cũng như chuẩn bị nền tảng ngôn ngữ chuyên sâu cho các lớp trình độ B1 và luyện thi TestAS.


BẢO LƯU THỜI LƯỢNG ĐÃ HỌC, CHUYỂN LỚP TƯƠNG ỨNG

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, học viên được bảo lưu thời lượng còn lại với các lý do ngưng học chính đáng và có thể học tiếp tục lại sau này nếu muốn. Ngoài ra học viên có thể chuyển đổi dễ dàng 1 buổi hoặc toàn bộ sang lớp học có trình độ tương ứng.

Học viên có thể dùng số tiền tương ứng còn lại trong tài khoản học phí của mình để học tiếp ở các lớp cao hơn hoặc nhảy lớp.  Việc kiểm soát thời lượng được hỗ trợ bởi Hệ thống phần mềm quản lý học viên L'EDU của Công ty VLIL Co., do đó rất dễ kiểm soát.

 

LỊCH HỌC, THỜI KHÓA BIỂU ONLINE

Quản lý việc học tập bằng Hệ thống phần mềm do đó Phụ huynh có thể kiểm soát việc học của học viên bằng tài khoản riêng được cấp phát login vào hệ thống. Lịch học, thời khóa biểu cũng được cập nhật liên tục và tương ứng lên hệ thống giúp Phụ huynh cũng như học viên chủ động trong giờ giấc.

 

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A2.1, A2.2 - 2017


 • KHÓA THƯỜNG - 8 TUẦN/KHÓA, 6 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA A2  - 96 TIẾT - (A2.1 + A2.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 2, 4, 6 10h30 - 12h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 8 tuần 3.360.000
  Thứ 2, 4, 6 16h30 - 18h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 8 tuần 3.360.000
  Thứ 2, 4, 6 18h00 - 19h30 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 8 tuần 3.360.000
  Thứ 2, 4 17h00 - 19h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 8 tuần 3.360.000
  Thứ 3, 5 17h00 - 19h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 8 tuần 3.360.000

   

 • KHÓA CẤP TỐC - 5 TUẦN/KHÓA, 9 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA A2  - 90 TIẾT - (A2.1 + A2.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 10h00 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 5 tuần 3.150.000
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 5 tuần 3.150.000

   

 • KHÓA SIÊU TỐC - 4 TUẦN/KHÓA, 12 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 10% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA A2  - 96 TIẾT - (A2.1 + A2.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 9h15 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 4 tuần 3.360.000
  Thứ 3, 5, 7 14h00 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A2.1, A2.2 4 tuần 3.360.000
 •  


     Live Chat