Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

A1 - LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A1

2/18/2017 10:31:48 AM

Tiếng Đức là một ngôn ngữ khó, do đó cách thức tiếp cận ngay từ những buổi học đầu tiên là điều rất quan trọng.

Tiếng Đức trình độ A1 là trình độ căn bản đầu tiên các học viên phải vượt qua. Ở trình độ A1 các học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và có thể giao tiếp được thông thường. A1 thường chia làm 2 khóa nhỏ giúp học viên đánh giá năng lực của bản thân, lớp A1.1 và lớp A1.2.

Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM liên tục mở lớp tiếng Đức trình độ A1 nhằm phổ cập tiếng Đức đến mọi học viên, sinh viên có nhu cầu học tiếng Đức cũng như là bằng cấp đầu tiên sinh viên cần đạt được nếu muốn học lên cao.

Khóa học kéo dài 96 tiết học (+96 tiết tự thực hành ở nhà) trang bị đầy đủ các kiến thức và nội dung trình độ tiếng Đức A1.1 cũng như A1.2. 


KHƠI NGUỒN ĐAM MÊ

Ngôn ngữ là sự cảm nhận, việc dạy ngôn ngữ cần khơi gợi được niềm đam mê cũng như cảm xúc với ngôn ngữ. Một trong những giảng viên đảm trách việc giảng dạy là nhà sáng lập Từ điển online LongDict, một trong những Từ điển Đức Việt Online đầu tiên xuất hiện trên Internet từ năm 2008. Qua bao thế hệ và ngày nay các học viên sử dụng Từ điển LongDict đã và đang tiếp tục con đường học tập, làm việc cũng như giảng dạy tiếng Đức của mình.

Chúng tôi luôn truyền đạt những cảm hứng, cảm xúc đến với học viên ngay từ những ngày đầu tiên tiếp cận với tiếng Đức.

 

LỚP 2 - 5 HỌC VIÊN, KẾT HỢP GIẢNG DẠY ONLINE

Học hiệu quả hơn với nhóm học nhỏ từ 2 - 5 học viên. Mỗi học viên sẽ được chăm sóc tốt hơn cũng như có thời gian luyện tập và trao đổi thảo luận nhóm. Thời gian học được linh hoạt dễ sắp xếp. Kết hợp giảng dạy Online giúp các học viên ở xa hoặc vì các điều kiện khác nhau mà không thể đến lớp học. 
 

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A1.1, A1.2 - 2017


 • KHÓA THƯỜNG - 8 TUẦN/KHÓA, 6 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 15% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA A1 (A1.1 + A1.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 2, 4, 6 10h30 - 12h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 8 tuần 2.880.000
  Thứ 2, 4, 6 16h30 - 18h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 8 tuần 2.880.000
  Thứ 2, 4, 6 18h00 - 19h30 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 8 tuần 2.880.000
  Thứ 2, 4 17h00 - 19h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 8 tuần 2.880.000
  Thứ 3, 5 17h00 - 19h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 8 tuần 2.880.000

   

 • KHÓA CẤP TỐC - 5 TUẦN/KHÓA, 9 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 15% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA A1 (A1.1 + A1.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 10h00 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 5 tuần 2.700.000
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 5 tuần 2.700.000

   

 • KHÓA SIÊU TỐC - 4 TUẦN/KHÓA, 12 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 15% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA A1 (A1.1 + A1.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 9h15 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 4 tuần 2.880.000
  Thứ 3, 5, 7 14h00 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 4 tuần 2.880.000
   
 •  


Tiếng Đức A1 - Tiếng Đức A2 - Luyện Thi TestAs - Tiếng Đức B1 - Lớp Khuyến Mãi - Liên Hệ

A1 - LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A1

2/18/2017 10:31:48 AM

Tiếng Đức là một ngôn ngữ khó, do đó cách thức tiếp cận ngay từ những buổi học đầu tiên là điều rất quan trọng.

Tiếng Đức trình độ A1 là trình độ căn bản đầu tiên các học viên phải vượt qua. Ở trình độ A1 các học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và có thể giao tiếp được thông thường. A1 thường chia làm 2 khóa nhỏ giúp học viên đánh giá năng lực của bản thân, lớp A1.1 và lớp A1.2.

Trung tâm tiếng Đức LongDict - TP.HCM liên tục mở lớp tiếng Đức trình độ A1 nhằm phổ cập tiếng Đức đến mọi học viên, sinh viên có nhu cầu học tiếng Đức cũng như là bằng cấp đầu tiên sinh viên cần đạt được nếu muốn học lên cao.

Khóa học kéo dài 96 tiết học (+96 tiết tự thực hành ở nhà) trang bị đầy đủ các kiến thức và nội dung trình độ tiếng Đức A1.1 cũng như A1.2. 


KHƠI NGUỒN ĐAM MÊ

Ngôn ngữ là sự cảm nhận, việc dạy ngôn ngữ cần khơi gợi được niềm đam mê cũng như cảm xúc với ngôn ngữ. Một trong những giảng viên đảm trách việc giảng dạy là nhà sáng lập Từ điển online LongDict, một trong những Từ điển Đức Việt Online đầu tiên xuất hiện trên Internet từ năm 2008. Qua bao thế hệ và ngày nay các học viên sử dụng Từ điển LongDict đã và đang tiếp tục con đường học tập, làm việc cũng như giảng dạy tiếng Đức của mình.

Chúng tôi luôn truyền đạt những cảm hứng, cảm xúc đến với học viên ngay từ những ngày đầu tiên tiếp cận với tiếng Đức.

 

LỚP 2 - 5 HỌC VIÊN, KẾT HỢP GIẢNG DẠY ONLINE

Học hiệu quả hơn với nhóm học nhỏ từ 2 - 5 học viên. Mỗi học viên sẽ được chăm sóc tốt hơn cũng như có thời gian luyện tập và trao đổi thảo luận nhóm. Thời gian học được linh hoạt dễ sắp xếp. Kết hợp giảng dạy Online giúp các học viên ở xa hoặc vì các điều kiện khác nhau mà không thể đến lớp học. 
 

LỊCH HỌC LỚP TIẾNG ĐỨC TRÌNH ĐỘ A1.1, A1.2 - 2017


 • KHÓA THƯỜNG - 8 TUẦN/KHÓA, 6 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 15% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA A1 (A1.1 + A1.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 2, 4, 6 10h30 - 12h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 8 tuần 2.880.000
  Thứ 2, 4, 6 16h30 - 18h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 8 tuần 2.880.000
  Thứ 2, 4, 6 18h00 - 19h30 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 8 tuần 2.880.000
  Thứ 2, 4 17h00 - 19h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 8 tuần 2.880.000
  Thứ 3, 5 17h00 - 19h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 8 tuần 2.880.000

   

 • KHÓA CẤP TỐC - 5 TUẦN/KHÓA, 9 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 15% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA A1 (A1.1 + A1.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 10h00 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 5 tuần 2.700.000
  Thứ 3, 5, 7 14h45 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 5 tuần 2.700.000

   

 • KHÓA SIÊU TỐC - 4 TUẦN/KHÓA, 12 TIẾT/TUẦN
 •  
 • GIẢM 15% HỌC PHÍ KHI ĐÓNG TRỌN KHÓA A1 (A1.1 + A1.2)
 •  
 • Ngày Giờ Lớp Thời lượng Học phí
  Thứ 3, 5, 7 9h15 - 12h15 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 4 tuần 2.880.000
  Thứ 3, 5, 7 14h00 - 17h00 LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1, A1.2 4 tuần 2.880.000
   
 •  


     Live Chat